top of page

Tác Phẩm

X-Project (2020)
02:41
PALAO (2018-2019)
01:18
THE Talks (2019, 2020)
00:18

Đạo diễn hình ảnh: HOANG CHAIZEE .

Điều phối:       PHÀ NGUYÊN .

Đạo diễn:          PHƯƠNG NGUYÊN,  CHI MAI .

Sản xuất:          PHƯƠNG NGUYÊN,  HƯƠNG DOAN .

Biên tập  & chỉnh màu:      PHUONG NGUYEN .

Đạo diễn hình ảnh:     H OÀNG LÊ .

Đạo diễn / Sản xuất / Biên tập: CHI MAI .

Hỗ trợ máy quay:  PHẠM BÁ LĨNH , G IANG PHAM, L INH PHAM .

Đạo diễn / Sản xuất:  CHI MAI .

Đạo diễn hình ảnh: LÊ KIM HƯNG .
Biên tập: LUỢNG TRẦN, H ẰNG KIRA KIRA .

Mình mình thì - a self self shall

(2021)@ Onlive through Zoom

(2021 )

@ Cab Hội An .

1936

M ình mình thì - A self self shall

( 2020 )

@ Tuần lễ Nghệ Thuật Nổ Cái Bum, Huế .

@ Factory Contemporary Arts Centre, Sai Gòn .

IMG_2417.JPG
IMG_F490D9FEE2FC-1.jpeg

( 2019 , 2020 )

@ Triển lãm “Cục Im Lặng” tại SECC, Sài Gòn .

@ Cabcon 2020, Cab Hội An .

@ ​Sân khấu mở - 2020, Sài Gòn .

X -Project

( 2018  -  2019 )

@ Lune Center Hội An .

JCC03221.jpg
69412007_10217445192914880_2188172291261595648_n.jpg

Mẫu-Thoại .

( 2016 )

@ Asian Culcủal Council .

@ Nhà hát Secret, New York .

@ Topaz Arts Space, New York .

@ Phòng trưng bày nghệ thuật Bliss on Bliss, New York .

​I Land

( 2014, 2015 )

@ Lưu trú biên đạo quốc tế - American Dance Festival, Durham, USA.

@ Đoàn múa Verb Ballet  - Cleveland Foundation, Cleveland, USA.

How ya doin'? 

1469779_10201993013660056_1047348622_n.jpg

​Mười tám

T he Talks .

PaLao .

( 2017 )

@ Seaphony

- Đêm vô thức bản địa .

14681711_1785118081777185_3467129972021665688_n.jpg
_GH69901.jpg

( 2011 , 2013 ,  2014 )

@ Sân Khấu mở - Lệ Thanh .

@ M1 - THE Contact, Singapore .

@ Liên hoan múa tại Daegu, Hàn Quốc .

@ LLiên hoan múa tại Cheongju, Hàn Quốc .

@ Saigon Ranger, Sài Gòn .

@ Cuộc thi múa đương đại tại Hàn Quốc .

bottom of page