top of page

How ya doin'?
(2014, 2016)

"How ya doin'?" được lấy cảm hứng từ lời chào hỏi hàng ngày của người Mỹ trong thời gian Phương sống ở Cleveland và Durham . 

Ai, khi nào và nơi nào bạn sẽ hỏi "How ya doin'?"

Bạn sẽ cảm giác thế nào khi bạn hỏi  "How ya doin'?"

Bạn sẽ trả lời như thế nào khi được hỏi  "How ya doin'?"

Bạn được kết nối với quá khứ?

Bạn gặp những người lạ hoặc bạn bè trên đường phố, và câu hỏi này liệu sẽ mang lại những kết nối gì bên trong bạn và từ bạn đến với những người khác? Một vài mối quan hệ có thể sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó và một số khác có thể chẳng đi đến đâu.

Dựa trên việc thu thập dữ liệu bằng cách ghi lại các cuộc trò chuyện giữa cô và những người mà cô đã gặp, để tạo nên chất liệu chính cho tác phẩm. Nhiều câu chuyện cá nhân riêng tư của diễn viên và những người mà cô đã gặp ở Mỹ là nguồn cảm hứng lớn cho tác phẩm này.

2014 @Đoàn múa Verb Ballet tại Cleveland - Public Cleveland Theater.

Biên đạo:  N THANH  PHƯƠNG.

Âm nhạc và phim:  ĐÀO TÙNG.

Thiết kế ánh sáng: TRAD A BURRIS

Thiết kế trang phục / Ý tưởng : JANET BOLIC K, NGO THANH PHUONG.

Diễn viên: STEPHEN JAMES, STEPHENIE KRISE, KARA MADDEN, LIENEKE MATTE, BRIAN MURPHY, CHELSEA PYRCH, OR SAGI- WOODSON, JARROD SICKLES.

Thu âm từ những giọng của MARGARET CARLSON, BARBARA và TOM MARCEY, KARA MADDEN, STEPHENIE KRISE, STEPHEN JAMES,  LIENEKE MATTE,  JARROD SICKLES , DOUG EWING.

2016 @Lưu trú biên đạo Quốc Tế tại American Dance Festival, Durham.

Biên đạo:  N THANH  PHƯƠNG.

Âm thanh và âm nhạc:   ĐÀO TÙNG.

Diễn viên: ANH VO, HSU HUI TIN,  KAYLA CASTELLON . 

"H ow ya doin '?" -  được hỗ trợ bởi chương trình Creative Fusion của Cleveland Foundation và American Dance Festival.

bottom of page