top of page

I Land 
(2016)

"I Land" là một chương trình biểu diễn hợp tác, khám phá khả năng trình diễn từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau: âm nhạc, sắp đặt và múa đương đại. "I Land" thách thức ranh giới giữa nghệ thuật và thiết kế , âm nhạc và âm thanh , múa và điêu khắc cũng như  người biểu diễn và người tham gia và hành trình đến các thành phố và quốc gia khác nhau để gặp gỡ nhiều hơn với nền văn hóa , con người và chất liệu khác nhau.

Nghệ sĩ thị giác: LEEROY NEW (Philippines).

Người trình diễn:  DANANG PAMUNGKAS (Indonesia), NGO THANH PHUONG (Vietnam).

Âm thanh và âm nhạc:  YASUNO MIYAGOCHI  (Nhật Bản).

Định hướng sáng tạo: MING-JUN TSAI (Đài Loan).

" I Land" được hỗ trợ bởi Asian Cultural Council.

bottom of page