top of page

PaLao.

(2018 - 2019)

Hãy buông bỏ quá khứ và để tương lai căng buồm hy vọng.

Chịu đựng hơn 500 năm sóng gió nơi đất mẹ. Văn hóa Chăm đã và đang bị mai một, lãng quên những nghi lễ, làn điệu, thậm chí là tiếng mẹ đẻ, nhưng những dấu vết vẫn còn lưu lại nhiều trong ngôn ngữ, ẩm thực, nghề thủ công, kiến trúc, âm nhạc… định hình một phần lớn trong nền tảng văn hóa Việt Nam.

"Palao" có nghĩa là "buông bỏ". "Palao" đưa ra một câu hỏi, về cách thức mà các thế hệ tương lai Chăm và Việt đối mặt với quá khứ đau thương của họ, ứng xử với văn hóa bản địa của chính họ.

Hầu hết những người biểu diễn trẻ tuổi của Palao đến từ nhiều ngóc ngách khác nhau của cuộc sống như nông dân, giáo viên, nhà thơ, võ sĩ và thậm chí là những người lang thang, một số là vũ công Hip-hop và nhạc công truyền thống.

Biên đạo/Đạo diễn: NGÒ THANH PHƯƠNG.
Trợ lý biên đạo: NGUYỄN HỮU THUẬN.

Định hướng sáng tạo: NGUYỄN LÂN MAURICE.

Âm nhạc và âm thanh: NGUYỄN NHẤT LÝ.

Cố vấn văn hoá Chăm: INRA JAKA.

Nghệ sĩ Chăm:  SAKAYA (LỘ HOÀNG MINH TRÂN), ĐẠO THỊ HÀ, VẠN THỊ NGỌC HUYỀN, NGUYỄN NỮ HUYỀN TRANG, KIỀU NGỌC TÁ, JAYAN G, THUẬN NGỌC VŨ LINH, JA CLU (THUẬN NGỌC HOÀ), QUẢNG ĐẠI  HỮU , INRA JAKA .

Nghệ sĩ Việt: NGUYỄN NINH, NGUYỄN VĂN QUÝ , THANH LÂ M, CHINH B A, NGUYỄN HẠ XUÂN NGUYÊN, DUƠNG TỪ THỊ NGỌC TIÊN, NGUYỄN HIẾU NHƠN, NGUYỄN HỮU KHANG, HUỲNH ĐẮC PHÚC, HUỲNH ĐỨC SỰ,  NGUYỄN CÔNG NGUYÊN.

Sản xuất: LUNE PRODUCTIONS.

"PaLao" do Lune Productions đầu tư.

bottom of page