top of page

Mẫu - Thoại.
(2017)

Đơn giản chỉ là tâm sự của 2 người phụ nữ, những chủ thể đặc trưng mang đậm tính mẫu. Hay chính là một cuộc đối thoại giữa "ta" và "nó", với một bên là những người phụ nữ bằng những câu chuyện được viết lên từ cuộc đời của họ với một bên là cuộc sống của xã hội hiện đại , với tư tưởng Nho giáo và với một ý thức phụ hệ lâu đời, ăn sâu, bám rễ. Để rồi chính tất cả những điều ta cho là rất đỗi thường nhật đó sẽ từng chút một che giấu ta như một con thú có túi che giấu đi đứa con của nó. Nhưng đã, đang, sẽ là một đứa con được che giấu và không bao giờ già đi. Như những nỗi niềm, những ước mơ, những đau khổ cả thể xác và tinh thần mà những người phụ nữ phải chịu đựng được che khuất chứ chưa bao giờ là kết thúc. Ngay cả khi những nỗi niềm kia đã để lại những vết tích hằn sâu trong tâm tưởng và suy nghĩ của họ đi nữa thì chúng vẫn kết tinh lại thành một thứ kho báu riêng tư, một thứ tài sản vô giá của những người phụ nữ.

​Biên đạo/đạo diễn :  N THANH PHƯƠNG.

Người trình diễn:  SRINA KRAJAN, N THANH PHƯƠNG.

Âm nhạc:  NGỌC ĐẠI.

Giám tuyển bởi: NGUYỄN NHẤT LÝ.

bottom of page