top of page

Tháng 8 - Tháng 10 
(2021).

"Bước qua cánh cửa thì" - Lưu trú tại Chương trình Artefact của Dance Nucleus .

images.jpeg
239472306_1164626534050003_6258121146078413698_n-2.png

03.09.2021.

Nói chuyện về chủ đề " Narrartives of minoraty" tại  Bangkok Internation Performing Arts Meeting 2021  (BIPAM) .

bottom of page