top of page

MORUA 
(2020 - nay)

𝐌𝐎𝐑𝐔𝐀 hay “Mô rứa” có nghĩa là “đâu đó”, một ám thị của miền không gian ở giữa, không gian của những thể nghiệm và tiến trình. Vào tháng 1 năm 2020, dự án nghệ thuật độc lập, phi lợi nhuận MORUA ARTS PROJECT (MAP) - được nghệ sĩ, biên đạo múa Ngô Thanh Phương (biên đạo múa của Tehdar, Palao) sáng lập. MORUA ARTS PROJECT không lấy kết quả hay sản phẩm cuối cùng làm trung tâm. Ngược lại, dự án này mong muốn tạo ra cho người thực hành một không-thời gian tập trung để phát triển tác phẩm mới. MORUA là sân chơi không mang tính cố đinh ở bất kỳ địa điểm, không gian nào, dành cho các biên đạo múa/ nghệ sĩ biểu diễn/trình diễn phát triển các tác phẩm mang tính liên-xuyên-đa ngành cũng như chia sẻ những phương thức biểu đạt dựa trên cơ thể/chuyển động của riêng mình.

Điểm bùng nổ đầu tiên của dự án nghệ thuật này là MORUA ARTS RESIDENCY - "MUARUA" (MÚA RỨA - MÚA NHƯ VẬY À? MÚA THẾ ĐÓ) - một chương trình lưu trú nghệ sĩ tập trung vào nghệ thuật trình diễn được tổ chức bởi MORUA ARTS PROJECT. Dự án nghệ thuật này được thai nghén và hình thành tại Hội An, với kỳ vọng đánh thức tiềm năng về múa đương đại, cũng như phát triển cộng đồng Hip-Hop ở mảnh đất này theo những cách thức mới.

X - Project (2020)
Sound Barriers (2021)
Mình mình thì - A self self shall (2021)
bottom of page